Władze

Dziekan
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tafil-Klawe
malgorzata.tafil-klawe@pbs.edu.pl

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
dr n. med. Anna Kloska
anna.kloska@pbs.edu.pl

Kierownik katedry medycyny klinicznej
dr hab. n. med. Maciej Harat, prof. PBŚ
maciej.harat@pbs.edu.pl

Kierownik katedry badań podstawowych
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tafil-Klawe
malgorzata.tafil-klawe@pbs.edu.pl