Kolegium Wydziału

  • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tafil-Klawe - Dziekan
  • dr n. med. Anna Kloska - Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich
  • dr hab. n. med. Katarzyna Sierakowska - Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny nauki medyczne
  • dr hab. n. med. Maciej Harat - Kierownik Katedry medycyny klinicznej
  • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Tafil-Klawe - Kierownik Katedry badań podstawowych 
  • mgr Hanna Szafrańska - Asystentka Dziekana