Szpital Miejski dla Politechniki !
24 kwietnia 2024

Bydgoscy radni zdecydowali o przekazaniu Politechnice Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego
w formie darowizny. Głosowanie nad uchwałą odbyło się 24 kwietnia 2024 roku.

Bardzo dziękuję i cieszę się, że medycyna na Politechnice Bydgoskiej znajduje tak wielkie poparcie wśród władz miasta oraz bydgoskich radnych. Szpital służył będzie pracownikom i studentom Wydziału Medycznego, ale nade wszystko mieszkańcom naszego miasta. Chcemy rozwijać tę placówkę. W najbliższym czasie na terenie szpitala planujemy realizację inwestycji wartych kilkadziesiąt milionów złotych. Powstanie nowoczesny budynek z rozbudowanym prosektorium, centrum symulacji medycznych
i zapleczem dydaktycznym
 – mówi prof. Marek Adamski, Rektor Politechniki Bydgoskiej.

Wydział Medyczny PBŚ współpracować będzie także z 7 innymi szpitalami w Bydgoszczy i regionie. Uczelnia zabezpieczyła zaplecze kliniczne gwarantujące szeroki dostęp do infrastruktury medycznej oraz zróżnicowanych grup pacjentów. Wdrażane są wszystkie uwagi wskazane w opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  Dostosowano program studiów do aktualnego standardu kształcenia na kierunku lekarskim. Grupy kliniczne będą liczyły od 2 do 4 osób. Działalność rozpoczęła Rada Naukowa dyscypliny nauki medyczne. Powołano także Komisję Bioetyczną, by umożliwić realizację projektów badawczych. 

 

Szpital Miejski dla Politechniki !