Oświadczenie pracowników Wydziału Medycznego
19 kwietnia 2024

Szanowny Panie Przewodniczący,

w dniu 6 kwietnia 2024 roku w mediach społecznościowych Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy ukazały się informacje dotyczące  uruchomienia kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym Politechniki Bydgoskiej. Publikacje te są niepodparte faktami, a w swojej formie i treści krzywdzące dla Uczelni oraz osób zaangażowanych w proces tworzenia kierunku. Przedstawienie nieprawdziwego obrazu kierunku wpływa również na decyzje maturzystów, podejmujących jedną z ważniejszych życiowych decyzji, którą jest wybór uczelni.  Jako doświadczeni lekarze i przedstawiciele środowiska medycznego, apelujemy o zaniechanie tego typu działań.

 

Politechnika Bydgoska jest dobrze przygotowana pod względem organizacyjnym, kadrowym oraz infrastrukturalnym do rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim w październiku 2024 roku. Termin ten wynika z dokładnej analizy potencjału Uczelni, miasta i regionu. Realizowane są kolejne etapy prac wskazane we wniosku skierowanym do właściwego ministerstwa. Jednocześnie Uczelnia wdraża wszystkie uwagi wskazane w opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Sukcesywnie zwiększa się liczba zatrudnionych nauczycieli akademickich na Wydziale Medycznym utworzonym w grudniu 2023 roku. Działalność rozpoczęła Rada Naukowa, pracująca nad tym, by dyscyplina nauki medyczne uzyskała pełne prawa akademickie w trwającym okresie ewaluacji. Powołano także Komisję Bioetyczną, by umożliwić realizację projektów badawczych. Dostosowano również program studiów do aktualnego standardu kształcenia na kierunku lekarskim. Uczelnia zabezpieczyła zaplecze kliniczne gwarantujące szeroki dostęp do infrastruktury medycznej oraz zróżnicowanych grup pacjentów. Wydział Medyczny PBŚ współpracować będzie z 8 szpitalami w Bydgoszczy i regionie. Politechnika Bydgoska, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy, stanie się podmiotem tworzącym szpitala, w którym wraz z rozpoczęciem kształcenia zacznie funkcjonować prosektorium anatomii prawidłowej. Docelowo, przy szpitalu powstanie nowoczesny budynek, w którym znajdą się: rozbudowane prosektorium, centrum symulacji medycznych i zaplecze dydaktyczne. Władze  Wydziału Medycznego PBŚ zadeklarowały pełną otwartość i chęć poddania się ponownej ocenie PKA, gdyż wynika to zarówno z kultury akademickiej jak i roli samej Komisji w systemie szkolnictwa wyższego.

Pragniemy jednoznacznie zapewnić, że od samego początku, w pracach związanych z  utworzeniem kierunku lekarskiego na Politechnice Bydgoskiej, przyświeca nam szczególna troska o wysoką jakość kształcenia oraz chęć utworzenia liczącego się ośrodka akademickiego w  zakresie nauk medycznych.